HOLISTIC PULSING


De kracht van zachtheid
Holistic Pulsing is een heel zachte behandelwijze, waarbij het lichaam op een rustige manier in beweging wordt gebracht. Het lichaam wordt gepulst in een bepaald ritme. Kleine en grotere pulsen stromen als golfjes door het hele lichaam. De pulsen kunnen gecombineerd worden met wiegende, rollende en strekkende bewegingen. Je ligt hierbij gekleed op een massagetafel. Door de ritmische bewegingen komt het lichaam al snel tot rust. 


Mede door de zachtheid en het respecteren van de grenzen ontstaat er een veilige sfeer. Je zal de neiging om weerstand te bieden tegen de beweging langzaam durven loslaten en zo ontstaat er gedurende de behandeling een steeds hoger niveau van ontspanning. Je durft de controle los te laten en over te geven aan de behandelaar. Als je dit niveau bereikt hebt, dan gaat de energie in je lichaam weer vrij stromen waardoor lichaam en geest zich volledig kunnen ontspannen en blokkades oplossen.

Maar er is meer. Holistic Pulsing brengt je ook bij je diepere bronnen, bij je eigen kracht, je innerlijke wijsheid, je vreugde in het leven. Wanneer de behandeling voltooid is, kan men nog enige tijd in alle rust blijven liggen om de pulsing helemaal door te laten werken en om tot jezelf te komen.

Waarom werkt het zo?
Een mens bestaat voor meer dan 70% uit water. Sinds enige tijd weten we dat water veel informatie in zich draagt. Dus ook het water in het lichaam. Het wiegen brengt het lichaamswater in beweging zodanig dat het zijn informatie vrijgeeft; dat blokkades, die het vrij stromen van het water tegenhouden, worden geraakt en losgelaten; dat de levensstroom in degene die gepulst wordt weer op gang wordt gebracht, geheel in harmonie met de aangeboren wijsheid van het lichaam.


Voor wie is Holistic Pulsing massage?
Holistic Pulsing is geschikt voor volwassenen en voor kinderen. Hooggevoelige mensen en kinderen hebben er bijzondere baat bij. Ook bij senioren met spier- en gewrichtsklachten werkt holistic pulsing verlichtend en soms genezend.