AYURVEDA & DOSHA'S


Ayurveda
Het woord Ayurveda is een samenvoeging van twee woorden uit het Sanskriet:

Ayu (leven) en Veda (kennis). De letterlijke betekenis is ‘levens-kennis’ of 'juist leven’.
De principes van Ayurveda zijn universeel en iedereen die een gelukkig, gezond en inspirerend leven wenst, kan daarvoor de wijsheid van Ayurveda gebruiken.

In de Ayurvedische leer gaat veel aandacht uit naar het kernbegrip Dosha wat vertaald vanuit het Sanskriet betekent “het gegeven dat verandert”. Heeft men het in de Ayurveda over Tri-Dosha dan heeft men het over de drie principes Vata-dosha, Pitta-dosha en Kapha-dosha. Deze drie dosha’s zijn opgebouwd uit de vijf grofstoffelijke
elementen; ether, lucht, vuur, water en aarde.
Vata: Ether en Lucht
Pitta: Vuur en Water
Kapha: Water en Aarde

Alle drie de dosha’s zijn in een persoon aanwezig maar de verhouding of balans van de dosha’s verschilt bij ieder mens. Mensen zijn onder te verdelen in typen. Dit zijn vaak combinaties van twee of drie dosha's. Zo kun je dus een Vata-Pitta type zijn of een Kapha-Pitta. 

De balans van de dosha’s hangt sterk af van de veranderingen in iemands levensstijl, dieet, zijn of haar mentale en fysieke inspanning, de leefomgeving, het weer, de invloed van chemicaliën en bacteriën etc.

Iemand terug in balans krijgen is te verwezenlijken door een wijziging in de levensstijl aan te brengen waarbij yoga, voeding, kruiden, massage en andere zelfreinigings mogelijkheden een belangrijke rol spelen.

Consult
Mocht u interesse hebben, dan kunnen we samen uitzoeken welke dosha-combinatie u bent. Dit wordt gedaan in een gesprek waarbij er een vragenlijst wordt besproken en ingevuld. Tevens kunnen we op zoek gaan naar een mogelijke disbalans.

Na het consult ontvangt u meer informatie over uw type dosha('s) en een persoonlijk advies met betrekking tot, onder andere, voeding.