ENERGETISCH WERK


Herkomst
Energetische massage is afkomstig uit de oosterse landen. Het zenuwstelsel reageert op energie, daarom werkt deze massage rustgevend. De energetische massage wordt vaak gecombineerd met andere behandelingen. De technieken die gebruikt worden zijn over het algemeen wat zachter in deze massage.


Deze vorm van lichaamswerk valt onder de energetische geneeswijzen. Door het aftasten van de punten komt de masseur er achter hoe de energetische structuur van de gemasseerde is en hoe groot de energievoorraad is. 
Het is het beste voor je lichaam als je veel energie hebt die vrij door je hele lichaam kan stromen. Als je tijdens de massage vrije doorstroming en volledige ontspanning bereikt, noemt men dat homeostase. Lichaam en geest zullen in evenwicht zijn.


Techniek
Deze massage is bedoeld om je energie te voelen en weer te laten stromen. Je richt je tijdens de massage bewust op het openen van energiekanalen in je lichaam en op het vrij maken en afvoeren van blokkerende energie. De masseur maakt gebruik van lange strijkingen. Tijdens de massage kunnen er verschillende emoties bovenkomen.


Het is belangrijk om te weten dat energie uit tegendelen bestaat, die nooit kunnen worden gescheiden, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Er is beweging dankzij positieve en negatieve krachten.

Oosterse filosofen geven dit aan met hun symbool voor yin en yang. Als de relatie tussen de tegendelen goed is, ontstaat er harmonie. Harmonie is een toestand van evenwicht, voldoening en volkomenheid. Evenwicht is uiteindelijk essentieel voor de gezondheid en het leven, het is de natuurlijke toestand van het universum.

 

Acupunten/Drukpunten
Bij een energetische massage gebruikt de masseur handen en/of vingertoppen om energie over te brengen. Hij of zij masseert de acupunten die op de meridianen liggen. Acupunten of drukpunten zijn plaatsen op het lichaam met een hoog niveau van elektrische geleiding. Acupunt is de benaming de de Chinese geneeskunde en Tsudo (drukpunt) is de Japanse naam. 


Het Chinese woord voor 'acupunt' betekent 'kleine opening voor Qi'. De honderden acupunten langs de loop van de meridianen helpen Qi en bloed door de meridianen te circuleren. Daarnaast zijn er bijzondere acupunten, die niet op de meridianen liggen. Massage van de acupunten leidt de circulatie van Qi-bloed. De behandeling neemt stremming weg en bevordert een goede gezondheid en welzijn.


Effect
De massage zorgt voor een beter doorbloeding. Daarnaast worden je emotionele en psychische spanningen minder of gaan zelfs helemaal weg. Je wordt je bewuster van jezelf en dat is goed voor je persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de massage kunnen er gedachten, herinneringen of emoties naar boven komen. Het gaat erom deze te herkennen, erkennen en ze te aanvaarden als deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats.